Skip to content

Wat kost een FMIS?

Een vraag die wij frequent krijgen is: “wat kost een FMIS voor onze organisatie?”. Logisch, voor een organisatie besluit om iets aan te schaffen moet eerst helder zijn wat de kosten zijn. Op basis daarvan wil men ook FMIS systemen vergelijken. 

Wilt u meer weten over FMIS systemen?

Wat kost een FMIS?

Om met de deur in huis te vallen: in dit artikel staan geen prijzen vermeld, de prijs van de software is namelijk sterk afhankelijk van wat u ermee wilt doen, de grootte van uw organisatie, etc.. Zo is er een versie die de meest essentiële functies omvat – Axxerion Go! – en een uitgebreide versie, Axxerion FMIS. 

Maar belangrijker nog, de vraag zou in onze ogen moeten zijn: “wat kan een FMIS onze organisatie opleveren?”. Onze stelling is namelijk dat een FMIS, onderaan de streep, geld op moet leveren. Wat een nieuw facility management systeem oplevert hangt uiteraard sterk af van de huidige situatie van een organisatie; is er al een FMIS en zo ja wat voor systeem? Wordt dit al optimaal ingezet? Hier hebben wij geen inzicht in. Wel kunnen we punten noemen waarop klanten met behulp van Axxerion FMIS geld besparen of voordeel boeken. Dit kan een handreiking geven aan organisaties die een business case opstellen voor de aanschaf van een FMIS. 

Wat levert Axxerion u op?

Als u verschillende FMIS systemen gaat vergelijken zult u merken dat Axxerion over een unieke combinatie van kenmerken beschikt.

Axxerion is een 100% cloud oplossing

  • Hosting is volledig geregeld, u hoeft geen hardware en software aan te schaffen, te installeren en te beheren. U hoeft zich niet druk te maken over beveiliging. Besparing IT kosten.
  • Axxerion is overal en altijd beschikbaar, op ieder device met een internetverbinding en een browser. Er is geen remote working software zoals Citrix nodig. Besparing IT kosten, efficiënter werken, gebruiksgemak.
Axxerion is een alles-in-1 oplossing
  • Het is niet nodig verschillende facilitaire software pakketten te gebruiken, u kunt alle processen met Axxerion FMIS ondersteunen. Dit vermindert de noodzaak tot soms onderhoudsgevoelige koppelingen. Besparing softwarekosten, besparing IT kosten.
  • Gegevens zijn op een logische manier aan elkaar gekoppeld in Axxerion. Een leverancier is gekoppeld aan inventaris, is gekoppeld aan een ruimte, is gekoppeld aan een melding. Dit maakt dat zeer snel gegevens gevonden kunnen worden in Axxerion. Efficiënter werken, besparing op arbeid.
  • Complete processen kunnen vanuit 1 software oplossing ondersteund worden. Voorbeeld: het proces van een reparatieverzoek tot de betaling van de factuur kan compleet in Axxerion ondersteund worden. Dit vermindert tevens spreadsheet gebruik. Efficiënter werken, besparing op arbeid.
Axxerion is toekomst vast
  • Groeit de organisatie, veranderen processen of zijn er aanvullende behoeften? Het is niet nodig een ander systeem aan te schaffen en te implementeren, Axxerion FMIS beweegt met u mee. Besparing IT kosten
  • Axxerion is volledig klaar om uw gebouw “smart” te maken en integreert naadloos met smart building oplossing CobunduOptimaal gebruik van bedrijfsmiddelen, besparen nuts- en onderhoudskosten.
  • De gebruikersinterface van Axxerion is “adaptive” wat wil zeggen dat deze automatisch mee-schaalt met het apparaat waar u op werkt. Er is dus geen losse app nodig en aanpassingen hoeven niet apart doorgevoerd te worden in de applicatie en de app. Besparing IT kosten
  • Axxerion is goed te koppelen aan andere applicaties en is goed te integreren in een bestaand IT landschap. Axxerion wordt bijvoorbeeld veel gekoppeld aan financiële systemen, HR systemen of specifieke business oplossingen. Besparing IT kosten, besparing op arbeid
 
In de volgende paragrafen gaan we nader in op de besparingen die enkele modules kunnen realiseren. 

Axxerion Contracten

De contracten module van Axxerion FMIS is één van de meest gebruikte modules omdat deze medewerkers veel werk uit handen neemt.

Het is mogelijk inkoopcontracten vast te leggen. Dit geeft u overzicht in alle relevante inkoopcontracten die u heeft. Bent u wel eens vergeten om tijdig een contract op te zeggen, waardoor u langer aan een abonnement vastzit dan u had gewild? Moet u zoeken op een netwerkschijf naar een contract document? Axxerion FMIS genereert notificaties waardoor u nooit meer een belangrijk moment vergeet en het contractdocument is direct beschikbaar in Axxerion. 

Verkoopcontracten maken het leven van een administratie gemakkelijk. Facturatie, indexatie, debiteurenadministratie kan geautomatiseerd plaatsvinden Er zijn voorbeelden waarbij het facturatieproces met Axxerion FMIS gereduceerd werd van 3 dagen werk per maand, naar 3 uur werk per maand – een reductie van bijna 90%! U heeft continu inzicht in aflopende contracten, vergeet geen indexatiemomenten, etc.. Al deze zaken kunnen – afhankelijk van hoe zaken op dit moment geregeld zijn – enorme winst opleveren.

Axxerion Meldingen en Servicedesk

Meldingen is een goed voorbeeld van hoe het ondersteunen van uw servicedesk medewerkers een slimme zet kan zijn. Met Axxerion FMIS kunnen mensen in uw faciliteiten serviceverzoeken indienen zodra ze deze opmerken. Door met Qr of barcodes op apparaten of installaties te werken wordt het indienen van een melding heel laagdrempelig waardoor het veel waarschijnlijker wordt dat problemen worden opgelost voordat ze erger worden. Dat geldt voor alles, van airconditionings tot sanitaire ruimtes: als er een probleem is, kunnen gebruikers ter plekke foto’s maken en uploaden, zodat de behandelaar zich goed kan voorbereiden op de taak. 

Met Axxerion FMIS kan het werk van een servicedesk sterk geautomatiseerd worden. De servicedesk komt meer in een tactische rol en voert vanuit overzicht de regie op processen. In plaats van een sterk operationele rol te vervullen. Dit bespaart tijd, arbeid en geld, servicedesk medewerkers kunnen zich daardoor focussen op de echt belangrijke zaken.

Axxerion Werkorders

Axxerion geeft technici op locatie  – zowel eigen persoon maar zeker ook leveranciers – alle informatie die nodig is om een taak waar dan ook uit te voeren. In plaats van schema’s en dagelijkse activiteitenlijsten op kantoor te downloaden of mails te bekijken voordat ze op pad gaan – en vervolgens informatie over het verrichte werk bij te werken bij terugkomst –  hebben alle gebruikers direct toegang tot alles via mobiele telefoon of tablet.

Dit bespaart tijd op kantoor, maar geeft ook prioriteit aan en consolideert werkorders, elimineert duplicaten en zorgt ervoor dat eerst aan de meest dringende acties wordt gewerkt. Het elimineert ook extra ritten omdat onderdelen of gereedschappen niet beschikbaar zijn. Technici weten van tevoren precies wat ze naar een opdracht mee moeten nemen omdat precies bekend is aan wat voor apparaat, installatie of onderdeel gewerkt moet worden. Als een actie is afgerond, kan deze direct worden bijgewerkt in Axxerion FMIS. Axxerion FMIS is daarom bij uitstek geschikt voor het managen van response- en doorlooptijden, hetgeen u in staat stelt afspraken aan uw klanten na te komen.

De werkorders module is ook volledig geïntegreerd in uw financiële administratie. Voortgang ten opzichte van budgetten kan worden bijgehouden, er kan worden gewerkt met mandaten en procuratie. Door financieel grip te hebben op werkzaamheden worden kosten bespaard.

Axxerion Reserveren

Met de reserveren module van Axxerion FMIS worden medewerkers van uw organisatie optimaal ondersteund. Ze kunnen op 1 plek vergaderzalen met alle benodigdheden erbij reserveren. Net zo eenvoudig kunnen bedrijfsmiddelen zoals een bedrijfsauto of- fiets, AV middelen, IT middelen of anderszins gereserveerd worden. Dit ondersteunt niet alleen de medewerkers maar helpt ook de beschikbare ruimtes en middelen zo optimaal mogelijk te benutten. Het geeft de facility manager belangrijke inzichten over in hoeverre de faciliteiten en middelen nog steeds aansluiten bij de behoefte van de organisatie – zijn er voldoende ruimtes beschikbaar? Zouden er extra middelen aangeschaft moeten worden of wijzen de cijfers juist  uit dat dit niet nodig is? Een ander voordeel is, dat dit grip geeft op catering en voordelen biedt ten aanzien van centrale organisatie en inkoop.

Werken met werkplek reserveringen maakt het mogelijk op een COVID-veilige manier terug te gaan naar de werkplek. Medewerkers reserveren een werkplek waardoor er grip is op het aantal medewerkers in een ruimte. 

Axxerion Preventief onderhoud

Regelmatig preventief onderhoud en inspectie helpt u op de hoogte te blijven van de conditie, servicegeschiedenis en verwachte levensduur van uw apparatuur. Dit kan prijzig zijn, vooral als externe experts nodig zijn om het werk te doen. Daarom helpt Axxerion FMIS preventief onderhoud om tijd en geld te besparen. 

Gebruikers hebben real-time toegang tot de staat van activa en faciliteiten. Ze kunnen ook streepjescodes scannen om zo nodig handleidingen en servicegeschiedenis op te halen, waardoor het hele proces wordt gestroomlijnd. Axxerion FMIS ondersteunt ook het plannen en aansturen van inspecties van derden, tot aan het goedkeuren op basis van procuratie en het automatisch verwerken van de inkoopfactuur aan toe. Hierdoor worden tijd en moeite tot een minimum beperkt. 

Axxerion Taken

Het beoordelen en afhandelen van taken kan een noodzakelijk kwaad lijken. Taken bieden echter een controlemechanisme voor mogelijke verspilling en helpen de algehele kwaliteit van uw producten en diensten te waarborgen. Er kunnen echter vertragingen optreden omdat taken wachten op goedkeuring van de juiste partijen. Axxerion FMIS elimineert die vertragingen, waardoor het proces te allen tijde in beweging blijft. Managers kunnen Axxerion FMIS gebruiken om de benodigde goedkeuringen te geven zodra deze zijn ingediend. Als goedkeuring achterblijft is altijd duidelijk waar het proces op is vastgelopen. 

Axxerion Inventaris

U kunt uw gehele inventaris of al uw materieel met alle eigenschappen vastleggen in Axxerion FMIS. Gebruikers kunnen bevindingen van inspecties direct vastleggen, waardoor dure fouten worden voorkomen. Medewerkers kunnen Axxerion op een mobiel of tablet gebruiken om tellingen, ontvangst- en distributieactiviteit en tijdregistraties bij te houden en vast te leggen.

We hebben niet direct antwoord gegeven op de vraag “wat kost een FMIS” maar hopelijk geeft dit blog u wel ideeën voor een business case voor de aanschaf van Axxerion FMIS. En maakt dit het makkelijker verschillende FMIS systemen te vergelijken. Bovenstaande beschrijft slechts een selectie van de modules van Axxerion FMIS. Mocht u hier nader over van gedachten willen wisselen, neemt u dan gerust contact met ons op.

Wilt u snel starten? Neem contact op!